پریفرم دهانه 80

دهانه 80استانداردی طراحی شده برای فشار بالا گاز، که مقا ومت خوبی در قسمت درب بند دارا می باشد و در مقا بل حرارت نیز مقا ومت بیشتری را دارا د.

از مصارف عمده این دهانه می توان در مصارف نوشیدنی های گاز دار،دوغ ،آبمیوه گازداروغیره اشاره نمود.

 


میانگین حدود قیمت در بازار (آخرین استعلام)price rangeهر kg :

در حال بروز رسانی