پتنولوژیتبدیل و بازیافت پلاستیکپلی اتیلن ترفتالات (PET)

تبدیل و بازیافت پلاستیک ها پلی اتیلن ترفتالات (PET)

درباره ما

گسترش روز افزون کاربرد و مصرف پلاستیک ها و لزوم حفاظت از محیط زیست در مقابل این محصولات مفید و البته آلاینده، فعالان صنعت بازیافت را بر آن داشته است که تکنولوژی های بازیافت را روز به روز مورد بازنگری قرار داده و بهینه نمایند، در این وبگاه ما به بررسی بیشتر تکنولوژی های تبدیل و بازیافت پلاستیک ها به خصوص پلی اتیلن ترفتالات (PET) و نیز بررسی وضعیت بازار و ارائه ی تحلیل های علمی و تجربی از صنعتگران داخلی و خارجی و نیز در آینده امکان استفاده از این وبگاه به منظور خرید و فروش محصولات این صنعت خواهیم پرداخت.
اهم موضوعات مورد بررسی شامل:

1- تکنولوژی های تولید پلی اتیلن ترفتالات
2- آمار عرضه و تقاضا در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی
3- تکنولوژی های بازیافت
4- وضعیت بازار و ارائه روزانه شاخص های قیمتی
5- تحلیل بازار
6- بررسی مشکلات تولید و بازیافت PET و بررسی موانع تولید
7- مصاحبه با فعالان صنعت و انتقال تجربیات
8- بازاریابی محصولات چرخه تولید و بازیافت و بررسی موانع صادرات

درباره ما
متن

اهم موضوعات مورد بررسی شامل:

1- تکنولوژی های تولید پلی اتیلن ترفتالات
2- آمار عرضه و تقاضا در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی
3- تکنولوژی های بازیافت
4- وضعیت بازار و ارائه روزانه شاخص های قیمتی
5- تحلیل بازار
6- بررسی مشکلات تولید و بازیافت PET و بررسی موانع تولید
7- مصاحبه با فعالان صنعت و انتقال تجربیات
8- بازاریابی محصولات چرخه تولید و بازیافت و بررسی موانع صادرات

تکنولوژی های تبدیل و بازیافت پلاستیک

1- تکنولوژی های تولید پلی اتیلن ترفتالات
2- آمار عرضه و تقاضا در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی

محصولات PET

مشاوره بازار و فروش

تکنولوژی های تبدیل و بازیافت پلاستیک

در این وبگاه ما به بررسی بیشتر تکنولوژی های تبدیل و بازیافت پلاستیک ها به خصوص پلی اتیلن ترفتالات (PET) و نیز بررسی وضعیت بازار و ارائه ی تحلیل های علمی و تجربی از صنعتگران داخلی و خارجی و نیز در آینده امکان استفاده از این وبگاه به منظور خرید و فروش محصولات این صنعت خواهیم پرداخت.

همه
|
بطری
|
پرک
|
مجتمع پتروشیمی
|
محصولات
|
بازیافت

عضویت در خبرنامه