بطری بازیافتی

امروزه  بازیافت بطری های پت یکی از مهمترین ارکان بازیافت به حساب آید، که نقش مهمی در تولید مواد اولیه محصولات پلاستیکی و نساجی به شمار می رود.

بطری های بازیافتی پت پس جمع آوری و جداسازی با توجه به درجه کیفیت و شفافیت ورنگ در گروه های مختلف قرار خواهند گرفت .

_بطری درجه 1

ار بالاترین کیفیت بطری های بازیافتی به شمار می رود که عموما زمان کمی از مصرف  تا جمع آوری ان گذشته است و دارای نا خا لصی نمی باشد .

_بیشتر به صورت دورهای جمع آوری می شود.

_میزان حجم بطری های غیر شفاف و رنگی آن  زیر 15% می باشد.

_فاقد رطوبت در روی سطح و داخل بطری 


میانگین حدود قیمت در بازار (آخرین استعلام)price rangeهر kg :

در حال بروز رسانی