الیاف هالو 

الیاف هالو الیاف میان‌تهی که زیرمجموعه‌ای از الیاف دوجزئی هستند. در فرایند ذوب ریسی پلی استر به منظور ایجاد سطح مقطع مورد نظر میتوان از رشته سازها با شکل روزنه های مختلف متناسب استفاده کرد. با توجه به فرم روزنه های رشته‌ساز، ممکن است لیف میان‌تهی یک و یا چند منفذ در سطح مقطع خود داشته باشد. سطح مقطع این نوع لیف، ممکن است مدور و یا غیرمدور باشد.
پلی‌استر را می‌توان به هر شکلی قالبگیری و خواص عایقی معینی را در آن ایجاد کرد. یکی از این روش‌ها، ساخت الیاف توخالی است. این فرایند باعث به تله‌افتادن هوا درون الیاف می‌شود.
خواص الیاف میان‌تهی در مقایسه با الیاف معمولی عبارتند از:
ـ ضریب پوشانندگی و حجم بیشتر 
ـ زیردست بهتر 
ـ ظرفیت بیشتر جذب رطوبت 
ـ قدرت عایق‌بندی گرمایی بالاتر

بیشتری مصرف هالو در صنایع پر کنی و کالای خواب می باشد . 

تمامی الیاف سیلیکونی یا غیر سیلیکونی تولیدی با ظرافت (15-3) دنیر، که عمدتآ با دنیرهای 7 و 15 تولید میشود در این گروه قرار میگیرند . این نوع الیاف با طول برش (100-25) میلیمتر در صنایع خواب، پرکنی و صنایع فانتزی نظیر عروسک سازی و ... بکار برده میشود.


میانگین حدود قیمت در بازار (آخرین استعلام)price rangeهر kg :

49000_50500 ریال