برای تولید پرک پت شفاف داشتن خط پرک پت هات واش امری الزامی است زیرا بعد از بازیافت پرک پت آزمایش های مختلفی برای تایید تمیزی و شفافیت آن انجام می شود اگر چه در آخرین مرحله استفاده از خط هات واش برای به دست آوردن میزان تمیزی امری الزامی است ولی کافی نیست زیرا باید نحوه ی شستشو به گونه ای انجام شود که آلودگی های موجود به کمترین میزان برسد.

دستگاه فلات تانک از جمله اصلی ترین دستگاه هایی است که برای بازیافت پرک پت مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه به طور کلی وظیفه ی جداسازی و البته شستشوی پرک پت را بر عهده دارد. در حین شستشو ابتدا درب و لیبل از پرک پت جدا می شود که همه ی اقدامات لازم توسط دستگاه فلات تانک انجام می شود. پس از جداسازی درب و لیبل ها آن ها را می توان به بخش دیگری از دستگاه انتقال داد. استفاده از دستگاه های یاد شده نیازمند دانش ویژه است که قبل از هر اقدامی باید فرا گرفته شود.