با اینکه جداسازی بطری های مرغوب از بطری های بی کیفیت دارای اهمیت بالایی است؛ اما دستگاه های یک کارخانه کیفیت نهایی پت ها را تعیین می کنند. در یک کارخانه باید آنالیز، آب کشی، خرد کردن و تمامی فرآیند های مربوط به پرک ها با دستگاه های با کیفیت انجام گیرد. یک کارخانه ی مجهز پرک پت، نیازمند دستگاه فرکشن برای جداسازی ناخالصی ها است. همچنین باید از سانتریفیوژ های باکیفیتی جهت شستشو و آب کش کردن پت ها استفاده کنند. در هنگام جدا سازی پرک ها میزان ناخالصی پی وی سی در آن ها وجود دارد. این درصد را باید آنالیز و تستر های آزمایشگاه تخمین بزنند.

در این مرحله است که درصد مرغوبیت پت ها مشخص می شود. در حال حاضر گروه های پرک بر اساس درصد وجود ناخالصی پی وی سی درجه بندی می شوند. وجود دستگاه هات واش در یک کارخانه ی بازیافت پت الزامی است؛ البته اگر کارخانه قصد تولید پت هات واش را داشته باشد. در حال حاضر کشورهای پیشرفته بر سر کیفیت بالای پرک پت در رقابت هستند و این کیفیت پدید نمی آید مگر دستگاه های باکیفیتی را برای بازیافت استفاده کرد.